Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Προγραμματα


http://www.med-zerowaste.eu/index_el.html
- πιλοτική εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης σε επιλεγμένο αριθμό νοικοκυριών θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, Σλοβενία, Γαλλία και Ιταλία. Στη Καταλονία της Ισπανίας, θα προσδιοριστεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση της οικιακής κομποστοποιησης με την χρήση του εργαλείου LCA
Το έργο ZERO WASTE εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013», Μέτρο 2.1 «Προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της κληρονομιάς», και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.
http://www.greenbanking.gr/Documents/Greenbanking/corporateGR.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου